The Big Bang Theory of Us

One of the best things I have read on the internet

The Mad Universe

Don’t you ever just look at the clear night sky and realize that it happened? It happened. That in 1969 Neil Armstrong set foot on the moon and said “One step for man, a giant leap for mankind” ; In 1990 they launched the hubble telescope, allowing us to understand and see so much of outerspace; Much more recent, the Juno mission in which we finally got the chance to touch Jupiter–the largest planet in our Solar System! Oh, let’s not even forget about the tension filled Pluto fly-by. Wow. They even reached that planet in our system.

People have reached so far out there, it’s almost hard to fathom. All of those things happened. All of those were real. Just like the fact that we fell to this world, crying babies and all, and then we fell in love. It happened.

The two of us are real. The moment…

View original post 137 more words

Katitikan ng Pulong sa Barangay: Isang Halimbawa

Pangalan ng Organisasyon/Departamento/Institusyon: Brgy. Ansci, Baler, Aurora Petsa: July 19, 2017 Lugar ng Pulong: Silid-pulungan   Mga Dumalo                                                  Mga Hindi Dumalo 1 KGG. Anthony Dominic Sanchez          1 2 KGG. Mark Vincent Cabana                   2 3 KGG. Elizar Valenzuela                           3 4 KGG. Rendell Solano                                4 5 KGG. Onille Paul Bernardino                5 6 KGG. Von Andrew Lopez 7 KGG. … Continue reading Katitikan ng Pulong sa Barangay: Isang Halimbawa

Posisyong Papel ng Ika-12 na Baitang ng Seksyon Pythagoras Hinggil sa Drainage System Sa Brgy. 5, Baler, Aurora

GAWING PRAYORIDAD NG PAMAHALAANG PAMBARANGAY ANG PAGSASA-AYOS AT PAGLILINIS NG PADALUYAN NG TUBIG NG NATURANG BARANGAY. Ilang daang-libong taon na ba ang lumipas simula nang matuklasan at maimbento ng ating mga ninuno ang paggamit ng sistema ng daluyan ng tubig o drainage system? Una itong natukalasan sa Fertile Crescent. Mahalaga ito sapagkat binibigyang daan nito … Continue reading Posisyong Papel ng Ika-12 na Baitang ng Seksyon Pythagoras Hinggil sa Drainage System Sa Brgy. 5, Baler, Aurora

Filipino para sa Pilipinas: Isang Talumpati

            Ayon sa ating tema ngayong Buwan ng wika, “Filipino: Wikang Magpagpabago”. Paano naging sanhi ng pagbabago ang wika?             Una sa lahat, ano nga ba ang wika? Kung inyong matatandaan sa ating asignatura na Pagbasa noong tayo ay nasa ikalabing-isang baitang, ang wika ay bahagi ng pakikipagtalastasan natin sa mga tao sa lipunan. Ito … Continue reading Filipino para sa Pilipinas: Isang Talumpati

Sana Maging Anghel na lang Ako: Replektibong Sanaysay

Ang pagkakaroon ng mahabang pasensiya ang kinikilala ng iba bilang isang forte ng indibidwal sa pakikipagsalamuha sa komunidad. Sa usapin sa panahon ngayon tungkol sa droga, natawa na lamang ako sapagkat hindi na ito naisasali sa pagdedesisyon para sa mga magiging kalagayan ng mga adik at sumisinghot ng solvent. Bilang isang kabataan na nasa Senior … Continue reading Sana Maging Anghel na lang Ako: Replektibong Sanaysay

Bionote

Halimbawa 1 ANNA PATRICIA A. NABUTEL. Siya ay nagtapos ng elementarya sa Mount Carmel College-Baler, Aurora bilang 3rd honorable mention. Sa nagtapos ng Junior High School at Senior High School Science and Technology, Engineering and Mathematics Strand sa Aurora National Science High School. Nagtapos siya ng May Karangalan noong siaya ay nasa Senior High School. Kasalukuyan siyang … Continue reading Bionote

Ang Wika ng Silag Festival: Abstrak

           Ang pananaliksik ay pinamagatang “Ang wika ng Sillag Festival bilang Daluyan ng Kultura at Identidad ng mg Ilokano”. Maraming dahilan kung bakit ito ang kanilang napiling paksa, maliban sa upang ipakilala ang Sillag Festival, isinagawa ito upang malaman ang kanilang kultura at maipakilala ang identidad ng mga Ilokano. Mahalaga ang pananaliksik na ito sapagkat … Continue reading Ang Wika ng Silag Festival: Abstrak